انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنف چلوکبابی و تهیه غذا

اتاق اصناف کرمان

✅اخبار اصناف کرمان

انتخابات الکترونیکی اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف چلوکبابی و تهیه غذا کرمان، صبح پنجشنبه ۹بهمن ماه ۹۹،

در سالن اجتماعات اتاق اصناف کرمان برگزار و نتیجه آن به شرح زیر اعلام گردید:

آقای علی گرامی فر با ۱۹۶ رای
رئیس

آقای اسماعیل گرامی فر با ۹۶ رای
نایب رئيس اول

آقای مجید نیک اندام با ۴۲ رای
نایب رئيس دوم

آقای یدالله پورمنعمی با۳۲ رای
دبیر

آقای غلامرضا خواجه با ۲۷ رای
خزانه دار

آقای محمد علی انجم شعاع با ۶۰ رای
بازرس اصلی

تعداد اعضای اتحادیه: ۵۰۲نفر
تعداد اعضای حاضر در انتخابات: ۲۲۴نفر

🔹روابط عمومی اتاق اصناف کرمان