انتخابات اتحادیه صنف لوازم صوتی و‌تصویری

اتاق اصناف کرمان

انتخابات اتحادیه صنف لوازم صوتی و‌تصویری کرمان امروز دوشنبه مورخ۹۹/۱۱/۶ رأس ساعت ۸:۳۰ با حضور رئیس اتاق ،

رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات و مدیر واحد انفورماتیک اتاق و همکاران سازمانی و اداری آغاز شد.

نتایج انتخابات الکترونیکی اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف لوازم صوتی و تصویری کرمان روز دوشنبه ۶ بهمن ماه ۹۹،

در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف کرمان به شرح زیر اعلام می گردد:

آقای حسین محمودی کهن با ۹۶ رای
رئیس

آقای فرهاد معین الدینی ۳۶ رای
نایب رئيس اول

آقای حسین حسن زاده ۲۹ رای
نایب رئيس دوم

آقای ناصر گلوسالاری با ۲۰ رای
دبیر

آقای مسعود باقری جامع بزرگی ۱۶ رای
خزانه دار

آقای امیر وحید نیا با ۶۰ رای
بازرس اصلی

تعداد اعضا اتحادیه: ۱۹۲نفر
تعداد اعضا حاضر در انتخابات: ۱۰۰نفر

🔹روابط عمومی اتاق اصناف کرمان