نتایج انتخابات الکترونیکی صنف صافکار و اتاق ساز

اتاق اصناف کرمان

✅اخبار اصناف کرمان

نتایج انتخابات الکترونیکی اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف صافکار و اتاق ساز کرمان روز یکشنبه ۵ بهمن ماه ۹۹،

در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف کرمان به شرح زیر اعلام می گردد:

آقای محمد افضلی با ۲۴۷ رای
رئیس

آقای حمید اکبرزاده سعادت آبادی با ۱۵۰رای
نایب رئيس اول

آقای رضا اکبرزاده با ۱۲۵ رای
نایب رئيس دوم

آقای علی زاده عبدالله با ۹۸ رای
دبیر

آقای امین مقدم با ۶۴ رای
خزانه دار

آقای منصور شریفی قناتغستانی با ۱۲۳ رای
بازرس اصلی

تعداد اعضا اتحادیه: ۵۰۶ نفر
تعداد اعضا حاضر در انتخابات: ۲۹۶ نفر

🔹روابط عمومی اتاق اصناف کرمان