نتایج انتخابات الکترونیکی صنف درب و پنجره سازان آهنی

اتاق اصناف کرمان

اخبار اصناف کرمان

نتایج انتخابات الکترونیکی اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف درب و پنجره سازان آهنی کرمان روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه ۹۹،

در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف کرمان به شرح زیر اعلام می گردد:

آقای محمدرضا معرفی با ۱۰۹ رای
رئیس

آقای مهدی قربی با ۴۱ رای
نایب رئيس اول

آقای یدالله نژاد محمودی با ۳۹ رای
نایب رئيس دوم

آقای محمد محمدی فر با ۳۸ رای
دبیر

آقای علی آب بر با ۲۹ رای
خزانه دار

خانم مهدیه محمدی با ۷۵ رای
بازرس اصلی

تعداد اعضا اتحادیه: ۴۰۱ نفر
تعداد اعضا حاضر در انتخابات: ۱۳۸ نفر

🔹روابط عمومی اتاق اصناف کرمان