نتایج انتخابات الکترونیکی صنف آرایشگران مردانه

اتاق اصناف کرمان

 

 

✅اخبار اصناف کرمان

روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹، در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف کرمان به شرح زیر اعلام می گردد:

آقای رضا شهریاری با ۲۶۲ رای
رئیس

آقای علیرضا ابراهیمی شاه آبادی با ۱۹۱ رای
نایب رئيس اول

آقای محمدرضا خلیل پور ماهانی ۱۸۶رای
نایب رئيس دوم

آقای علی احمدی ۱۳۰ رای
دبیر

آقای محمد شیخ زاده ۱۰۰ رای
خزانه دار

آقای آرش وصال با ۱۲۲ رای
بازرس اصلی

تعداد اعضا اتحادیه: ۹۶۹ نفر
تعداد اعضا حاضر در انتخابات: ۳۷۵نفر

🔹روابط عمومی اتاق اصناف کرمان