انتخابات الکترونیکی صنف لوازم خانگی کرمان

اتاق اصناف کرمان

انتخابات الکترونیکی اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف لوازم خانگی کرمان، صبح چهار شنبه ۸بهمن ماه ۹۹

در سالن اجتماعات اتاق اصناف کرمان برگزار و نتیجه آن به شرح زیر اعلام گردید:

آقای حمید رادمنش با ۸۳ رای
رئیس

آقای غلامرضا اشرفی با ۷۱ رای
نایب رئيس اول

آقای عبدالرضا عاقبتی با ۶۹ رای
نایب رئيس دوم

آقای حمیدرضا فولادی با ۶۰ رای
دبیر

آقای سید مجید رضا میرحسینی با ۵۲ رای
خزانه دار

آقای عبدالله طاهری با ۵۳ رای
بازرس اصلی

تعداد اعضای اتحادیه: ۲۲۰ نفر
تعداد اعضای حاضر در انتخابات: ۹۹ نفر