انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنف شیشه بر و نقاش ساختمان

اتاق اصناف کرمان

✅اخبار اصناف کرمان

انتخابات الکترونیکی اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف شیشه بر و نقاش ساختمان کرمان، صبح دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۹،

در سالن اجتماعات اتاق اصناف کرمان برگزار و نتیجه آن به شرح زیر اعلام گردید:

آقای حسین انصاری مقدم با ۷۷رای
رئیس

آقای علی ذوالفقاری راد با ۴۳ رای
نایب رئيس اول

آقای علی محمدی شاه آبادی با ۴۳رای
نایب رئيس دوم

آقای حمید ایرانمنش با ۴۲ رای
دبیر

آقای علی اکبر حیدری مقدم با ۲۹رای
خزانه دار

آقای بیژن بختیاری با ۶۰رای
بازرس اصلی

تعداد اعضای اتحادیه: ۱۸۹نفر
تعداد اعضای حاضر در انتخابات: ۹۰نفر

🔹روابط عمومی اتاق اصناف کرمان