آغاز ششمین اجلاس هیات نمایندگان

اتاق اصناف کرمان

آغاز ششمین اجلاس هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق اصناف ایران با حضور هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ،

رئیس اتاق اصناف کرمان و سایر نمایندگان استانها و شهرستانها و به صورت ویدئو کنفرانس هم اکنون (۹۹/۱۰/۳۰)

🔺روابط عمومی اتاق اصناف کرمان